Hva er ice drive?

Den ultimate kjøreopplevelsen vinterstid


Vi Tilbyr

Fartsfylte opplevelser utenom det vanlige i flotte omgivelser. I over 20 år har Golsfjellet vært base for kjøreopplæring for både utrykningskjøretøy og ferdighetskjøring.

We Offer

Adventures out of the ordinary in beautiful surroundings. For over 20 years, the mountains of Gol have been the centre for advanced driving instruction for both emergency vehicles and precise driving techniques.

3 Isbaner

3 utfordrende velpreparerte isbaner med en samlet lengde på over 9 km sørger for fartsfylte opplevelser av ypperste klasse. I tillegg finnes 2 mindre baner og en rekke momentbaner.

3 Ice Tracks

3 challenging and perfectly prepped ice tracks with a total length of over 9 km to ensure an exhilerating driving thrill. In addition there are 2 smaller tracks and a variety of momentum tracks.

Sikkerhet I Førersete

Ingen kjøretøy får bevege seg ut på vannet før det er en dokumentert trygg is. Vi foretar løpende målinger av isen

Safety Is A Top Priority

No vehicles are permitted to drive on to the frozen lake until the ice has been proven safe. The conditions and measurements of the ice are constantly monitored.


Hvordan blir sikkerheten ivaretatt?

Det blir gjort daglige målinger av istykkelse, dette gjøres manuelt med isbor og det blir ført logg over alle prøver. To ganger i løpet av sesongen vil vi gjøre radarmålinger av isen. Det vil være en sikkerhetsavstand mellom bilene i depot på 6 meter og på rundbanen ca. 100 meter. En ansvarlig for banen vil alltid være tilstede og vi kan tilby tauehjelp med traktor.

Hvordan er utformingen av banene?

Rundbanene lages slik at de blir mest mulig rytmiske for førerne, en side av banen lages med krappe svinger og en del av banen med lengere og slakere svinger. Rundbanene har en bredde på 10-20 meter, et rettstrekke og et eget depot med av og påkjøringsvei. I tilegg finnes det momentbaner med ulik utforming.

Kan brøytekantene skade bilene?

Fra tidlig i desember blir hele området som blir brukt til isbanekjøring preparert av scootere med slodder, det blir derfor ikke høye brøytekanter i tillegg har vi fres som skrår kantene.

Hvordan blir isen preparert?

Hver kveld etter endt kjøring blir banene preparert med rotorskjær, dette gir en bra friksjon.

Kan vi bruke ispigg?

Rallypigg-dekk og ishjul er ikke er tillatt, men piggdekk og Lappi-dekk er tillatt.

Hvilke støykrav har banen?

Alle biler som brukes på isen må kunne tilfredstille de krav som Statens Vegvesen/Biltillsynet stiller for å få registrert en bil.